Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Ελλαδιστάν

Όταν στην Ελλάδα πέφτουν πρόστιμα από το ομοφοβικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο για την προστασία των παιδιών και εφήβων από την διαφορετικότητα, στην Αργεντική παίζεται το κοινωνικό Botineras στο οποίο η διαφορετικότητα έχει χαρακτήρα και φωνή....