Σάββατο, 20 Ιουνίου 2009

Μουσείο Ακρόπολης

Να μας ζήσει! Σημειωτέων δωρεάν είσοδος (1Ευρώ) μέχρι τέλος τις χρονιάς.


Παρεμπίπτοντος ορίστε το ιστορικό ντοκουμέντο με το τεκνάκι που κατέστρεψε τον Παρθενώνα...